Bij BeApple: Basgitaar, zang

Muzikale Biografie:

Zoals bij elk kind dat muziek wil maken was de muziekschool mijn eerste station. Via algemene muzikale vorming, blokfluit naar orgel. Zingen was een 2e liefde, ik werd gekozen op school voor solo’s tijdens de kerstviering en zong in een koor. Ook toneelspel was een grote liefde voor me. Maar de liefde voor de basgitaar kwam pas bij mijn eerste band.

Vele jaren volgde met flink wat optredens maar rond mijn 30e jaar koos ik om mijn zakelijke carrière door te zetten en iets minder muziek te maken. Vele jaren volgden zonder muziek… Enkele jaren geleden begon het muziekvirus weer te kriebelen. Na eerst in een band met bas en leadzang te spelen koos ik na 1 jaar ervoor om me toe leggen op zingen. Sindsdien kwam alles in een stroomversnelling.

Na, voor het eerst in mijn leven, een auditie te doen kreeg ik een hoofdrol in een muziektheater met 2 mooie grote opvoeringen in een groot theater; fantastisch! Daar werd ik gevraagd om auditie te doen voor een musical van BMT Producties. Hierin werd het nog allemaal groter, en zeer voornamelijk professioneler, en kreeg ik diverse rollen te spelen. Na deze musical was ik eigenlijk op zoek naar iets nieuws. Wellicht was het een goed idee om weer eens de basgitaar erbij te pakken?

Toen zag ik de advertentie van BeApple. Dat trok me direct. Vooral de ‘twist’ gaf de doorslag. Want de bijzondere creativiteit van de Beatles laat enorme ruimte om zelf te experimenteren. 😉

Gear:

 • Fender Jazz bas
 • Boss ME-80
 • Stembanden
 • Shure SM58 GLXD2
 • Lewitt MTP 840 BM
 • Korg Triton proX

[:en]

At BeApple: Bass guitar, vocals

Musical Biography:

As with any child who wants to make music, music school was my first station. Through general musical education, recorder to organ. Singing was a second love, I was chosen at school for solos during the Christmas celebrations and sang in a choir. Acting was also a great love for me. But the love for the bass guitar started with my first band.

Many years followed with solid performances, but around my 30th year I chose to continue my business career and make less music. Many years followed without music… A few years ago the music virus started to itch again. After first playing in a band with bass and lead vocals, I chose to focus on singing after 1 year. Since then everything accelerated.

After auditioning for the first time in my life, I got one of the two lead roles in a music theater with 2 huge performances in a big theater; fantastic! There I was asked to audition for a musical by BMT Productions. In this it all got bigger, and mainly more professional, and I got to play various roles. After this musical I was actually looking for something new. Maybe it was a good idea to pick up the bass guitar again?

Then I saw the BeApple ad. That immediately attracted me. Especially the ’twist’ was decisive. Because the special creativity of the Beatles leaves enormous room for experimentation.😉

Gear:

 • Fender Jazz bas
 • Boss ME-80
 • Vocal cords
 • Shure SM58 GLXD2
 • Lewitt MTP 840 BM
 • Korg Triton proX

[:]