Bij BeApple: Toetsen, accordeon, mondharmonica, akoestische gitaar, zang

Muzikale biografie:
Zoals veel kinderen ben ik vroeger op muziekles gestuurd. Nog te klein om zelf bewust te kunnen kiezen. Na de onvermijdelijke blokfluit werd pianospelen mijn ding (met dank aan mijn ouders die me tijdens mijn ondankbare puberjaren zijn blijven motiveren om door te gaan).
Ooit heb ik les gehad met het idee om piano te gaan studeren aan het conservatorium. Maar na het behalen van graad 5 (nog één te gaan) had ik de ‘verplichte’ bladmuziek en het niet om de noten heen mogen spelen wel gehad. Zelfs de muziek van Erik Satie waar ik van hield, liet geen ruimte hiervoor hoewel het ontbreken van maatsoort en -strepen mij juist daarom erg interesseerde. De eerste improvisatielessen heb ik gehad van Ria Klerkx. Lichte muziek lag me meteen al veel beter, helaas lees ik inmiddels wel wat minder vlot mijn noten. Mijn bewondering voor Ray Manzarek van de Doors en jazzpianist Keith Jarrett is in die jaren ontstaan.
Mijn eerste bandje heette zowel ‘Serenade’ als ‘Kapel kwintet’. Geen cultnaam, laat staan hippe muziek. Dit bandje was eigenlijk een orkestje met muziek voor bejaardenhuizen. Ik heb dit zeker 8 jaar gedaan met, tegen het beeld in, heel veel plezier. We speelden het hele repertoire op de Realbook manier en konden iedere maand wel ergens terecht. Ik ben begonnen aan een cursus Harmonieleer maar toen na 2 jaar het muziekinstrument zelf er niet meer aan te pas kwam hield de lol voor mij op. In die tijd heb ik voor het eerst kennisgemaakt met het maken van eigen muziek als gastpianist op de democassette (!) van de New Wave band ‘Isle of man’ van Paul van Melis.
Na een aantal coverbandjes te hebben versleten waaronder het succesvolle ‘Spinal Cracker’, en nog in de orkestbak te hebben gezeten bij 2 musicals van Koskoier uit Gemert, belandde ik bij ‘Crimble Cromble’. Hiermee heb ik in 2000 en 2001 Cd’s opgenomen met eigen psychedelische nummers. Een spannende tijd met (radio)optredens, aandacht op 3FM en zelfs een TV8-special op Omroep Brabant.
En nu dit. The Beatles waren eerlijk gezegd nooit mijn ding. Ik heb dus jarenlang veel gemist. Maar voor The Beatles is het gelukkig nooit te laat. Bovendien heerst er een prettig gestoord Beatlevirus bij BeApple waardoor ook ik inmiddels helemaal verkocht ben.

Gear:

 • Roland RD700GX
 • Roland A-50 midi keyboard controller
 • Hammond XK-1c
 • E-Mu Vintage Keys
 • Roland U-220 / SN-U110-05
 • Rhodes SN-U0103R
 • Alesis Quadraverb
 • Mackie 802-VLZ3
 • Yamaha APX-4A
 • Hohner My Dream…
 • Shure Beta58

[:en]

At BeApple: Keys, accordeon, mouth harp, acoustic guitar, vocals

Musical biography:
Like many children I was sent to a school of music, being too small to make a conscious choice myself. After the inevitable recorder I fell for the piano (with thanks to my parents who kept motivating me during my unthankful years of adolescence).Once I took piano lessons with The Academy of Music in view. When I reached grade 5 (and one to go) however, I was fed up with the compulsory arrangements and not being allowed to play around the notes. Even Erik Satie’s music did not leave room for this, although the absence of measure and bar interested me a great deal. My first lessons in improvisation I got from Ria Klerkx. Light music suited me a lot better, although the exact reading of music deteriorated quite a bit. In those years my admiration for Ray Manzarek (The Doors) and jazz pianist Keith Jarrett came into being.

My first band was called both ‘Serenade’ and ‘Kapel Kwintet’. No cult names, not to mention fancy music. This band was really a small orchestra playing music for the elderly. I joined this band for eight years, and, opposed to the image, I had a great time. We played the whole repertoire in the Realbook way and every month we had an opportunity to perform.
I started a course in the Theory of Harmony, but when after two years the musical instrument was left out of the picture, the fun was over for me. In those days I made my acquaintance with creating my own music as a guest pianist on the demo cassette (!) of the new wave band ‘Isle of Man’ from Paul van Melis.

After having used up several cover bands, amongst others the successful ‘Spinal Cracker’ and after having played in the orchestra pit of two musicals from Koskoier (Gemert) I ended up with ‘Crimble Cromble’. With this band I made two CD’s in 2000 and 2001, containing our own psychedelic music. An exciting time where we caught the public eye with (radio) concerts, radio 3FM and even a TV-8 special on the local ‘Omroep Brabant’.

And now this! I must say that I had never been much into the Beatles. Consequently I missed a lot for many years. Fortunately, with the Beatles it is never too late! Besides, a nicely deranged Beatle virus prevails in BeApple which has completely infected me by now.

Gear:

 • Roland RD700GX
 • Roland A-50 midi keyboard controller
 • Hammond XK-1c
 • E-Mu Vintage Keys
 • Roland U-220 / SN-U110-05
 • Rhodes SN-U0103R
 • Alesis Quadraverb
 • Mackie 802-VLZ3
 • Yamaha APX-4A
 • Hohner My Dream…
 • Shure Beta58

[:]